Eşti la câteva click-uri distanţă de o carieră de student!


Procesul de înscriere se derulează 100% online până în momentul în care candidaţii sunt declaraţi admişi condiţionat până în momentul validării datelor declarate prin trimiterea spre universitate a documentelor originale în vederea înmatriculării ca studenţi. În termen de 5 zile de la afișarea rezultatelor, candidaţii înscriși online și declaraţi admişi vor putea fi inmatriculați în situația în care achită cel puţin tranşa I (reprezentând 45%) din taxa anuală de studii și prezintă la sediul Universității dosarul de înscriere.

Acces cont
Modul de desfasurare a concursului de admitere la licenta:
- Absolventii de liceu care detin atestate recunoscute/emise sub egida Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau competente certificate prin intermediul adeverintelor de absolvire, in unul dintre domeniile economie, informatica, limba romana sau limbi straine, au posibilitatea de a nu mai sustine testul scris, nota de la atestat sau echivalenta reprezentand nota pentru testul scris.
- Absolventii de liceu care au obtinut media 10 la examenul de bacalaureat, premii I, II, III, mentiuni sau premii speciale la olimpiadele scolare nationale sau internationale recunoscute de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, precum si licentiatii institutiilor de invatamant superior acreditate/autorizate care doresc sa urmeze a doua facultate, sunt admisi pe baza acestora.
- Absolventii de liceu care nu se regasesc in cadrul oricarora dintre cele doua conditii de mai sus, sustin test grila scris, la una dintre disciplinele de concurs, cu luarea in calcul a rezultatului testului grila scris (50%) si a mediei de bacalaureat (50%). Discipline de concurs (se alege numai una dintre acestea, direct la momentul concursului): Economie, Geografie, Istoria Romanilor, Limba si literatura romana, Limba engleza, Informatica, Fizica, Algebra si analiza matematica.

Modul de desfasurare a concursului de admitere la master:
- Admiterea la programele de studii universitare de masterat in Universitatea Romano-Americana se face prin concurs, pe baza de examen scris - eseu/proiect, elaborat in conformitate cu tematica de specialitate afisata, cu luarea in considerare a mediei de absolvire/licenta, conform procedurii specifice fiecarui program de studii universitare de masterat, in ordinea descrescatoare a mediilor finale, in limita locurilor disponibile
- Eseul va fi elaborat conform tematicii de specialitate si cu respectarea structurii generale afisate pe site-ul Universitatii pentru fiecare program de studii universitare de masterat.


In conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, sunt de acord ca datele cu caracter personal continute in acest formular sa fie prelucrate de Universitatea Romano-Americana, avand numerele de operator de date 32853 si 32854. Iau act de faptul ca in baza dispozitiilor Legii 677/2001 am dreptul de acces, interventie si opozitie asupra acestor date personale, formuland o cerere scrisa, datata si semnata.