Perioada de preînscrieri o să înceapă de la 1 Februarie 2021


Eşti la câteva click-uri distanţă de o carieră de student!


Procesul de înscriere se derulează 100% ONLINE în 3 pași simpli: Înscriere – Admitere – Înmatriculare.

Pasul 1 Pasul 1 Pasul 1
Acces cont
Modul de desfășurare a concursului de admitere:

STUDII DE LICENȚĂ

A. Programe cu predare în limba română:
Admiterea la Universitatea Româno-Americană se face cu luarea în calcul în media de admitere a mediei de bacalaureat (50%) și a unui Atestat/Certificat (50%) eliberat de instituții de învățământ preuniversitar și recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării sau atestate recunoscute instituțional în unul dintre domeniile economie, informatică, limba română sau limbi străine (vezi Anexă).

Candidații care NU dețin atestate, vor susține o Probă de Concurs ce constă într-un Eseu sau Interviu (la alegerea candidatului) privind motivația alegerii Universității Româno-Americane și a domeniului de studiu (facultate / specializare), și care înlocuiesc susținerea testului-grilă scris din sesiunile de admitere ale anilor anteriori (detalii - AICI).

În ceea ce privește nivelul de cunoștințe al limbii engleze, se vor lua în calcul:
• fie un document care să ateste realizarea studiilor preuniversitare exclusiv în limba engleză
• fie un certificat de limbă engleză recunoscut internațional (vezi Anexă)
* În situația în care candidații la programele cu predare exclusiv în limba engleză nu se regăsesc în niciuna dintre situațiile anterioare, se va susține un test online de limbă engleză (vezi Model).

Universitatea Româno-Americană recompensează performanța!
Anumite categorii de candidați pot fi declarați admiși cu media 10 / li se poate echivala proba de concurs cu nota 10.

.

B. Programe cu predare în limba engleză:
Admiterea la programele cu predare exclusiv în limba engleză presupune (1) un Interviu online și (2) un document care să ateste nivelul de cunoștințe al limbii engleze. În ceea ce privește nivelul de cunoștințe al limbii engleze, se vor lua în calcul:
fie un document care să ateste realizarea studiilor preuniversitare exclusiv în limba engleză
fie un certificat de limbă engleză recunoscut internațional (vezi Anexă)
* În situația în care candidații la programele cu predare exclusiv în limba engleză nu se regăsesc în niciuna dintre situațiile anterioare, se va susține un test online de limbă engleză.STUDII DE MASTERAT

A. Programe cu predare în limba română:
Admiterea la programele de studii universitare de masterat cu predare în limba română, în Universitatea Româno-Americană, se face prin concurs, pe baza de examen scris – eseu/proiect, elaborat în conformitate cu tematica de specialitate afișată, cu luarea în considerare a mediei de licență, conform procedurii specifice fiecărui program de studii universitare de masterat, în ordinea descrescătoare a mediilor finale, în limita locurilor disponibile. Eseul/proiectul va fi elaborat conform tematicii de specialitate și cu respectarea structurii generale afișate pe site-ul Universității pentru fiecare program de studii universitare de masterat.


B. Programe cu predare în limba engleză:
Admiterea la programele cu predare exclusiv în limba engleză presupune, de asemenea, un concurs examen scris – eseu/proiect, elaborat în conformitate cu tematica de specialitate afișată, cu luarea în considerare a mediei de licență, conform procedurii specifice fiecărui program de studii universitare de masterat, în ordinea descrescătoare a mediilor finale, în limita locurilor disponibile.
Totodată, este necesar un document care să ateste nivelul de cunoștințe al limbii engleze:
• fie un document care să ateste realizarea studiilor universitare exclusiv în limba engleză
• fie un certificat de limbă engleză recunoscut internațional
* În situația în care candidații la programele cu predare exclusiv în limba engleză nu se regăsesc în niciuna dintre situațiile anterioare, se va susține un test online de limbă engleză (vezi Model).

MODUL DE CALCUL AL MEDIEI CONCURSULUI DE ADMITERE


În conformitate cu dispozițiile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, sunt de acord ca datele cu caracter personal conținute în acest formular să fie prelucrate de Universitatea Româno-Americană, având numerele de operator de date 32853 si 32854. Iau act de faptul că în baza dispozițiilor Legii 677/2001 am dreptul de acces, intervenție și opoziție asupra acestor date personale, formulând o cerere scrisă, datată și semnată.