Eşti la câteva click-uri distanţă de o carieră de student!


Procesul de înscriere se derulează 100% online până în momentul în care candidaţii sunt declaraţi admişi condiţionat până în momentul validării datelor declarate prin trimiterea spre universitate a documentelor originale în vederea înmatriculării ca studenţi. În termen de 5 zile de la afișarea rezultatelor, candidaţii înscriși online și declaraţi admişi vor putea fi inmatriculați în situația în care achită cel puţin tranşa I (reprezentând 45%) din taxa anuală de studii și prezintă la sediul Universității dosarul de înscriere.

Acces cont
Studii de licenta
Modul de desfasurare a concursului de admitere:
- Candidatii care prezinta atestate eliberate de institutii de invatamant preuniversitar si recunoscute de Ministerul Educatiei Nationale sau atestate recunoscute institutional in unul dintre domeniile economie, informatica, limba romana sau limbi straine (vezi Anexa) au posibilitatea de a nu mai sustine testul-grila scris, nota de la atestat sau echivalenta reprezentand nota pentru testul-grila scris;
- Absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat care au obtinut media 10 la examenul de bacalaureat, premii I, II, III, mentiuni sau premii speciale la olimpiadele scolare nationale si/sau internationale recunoscute de Ministerul Educatiei Nationale, precum si licentiatii institutiilor de invatamant superior acreditate/autorizate care doresc sa urmeze a doua facultate, sunt admisi fara sustinerea concursului de admitere. Olimpicii internationali si cei care au obtinut media 10 (zece) la examenul de bacalaureat sunt declarati admisi cu media 10 (zece). Cei care au obtinut premii sau mentiuni la olimpiadele scolare nationale pot fi admisi, avand echivalata cu 10 (zece) nota la testul-grila. Absolventii cu diploma de licenta care se inscriu la a doua facultate pot fi admisi pe baza echivalarii mediei de admitere cu media generala a anilor de studii universitare de licenta;
- Absolventii de liceu care nu se regasesc in cadrul oricarora dintre cele doua conditii de mai sus, sustin test-grila scris, la una dintre disciplinele de concurs, cu luarea in calcul a rezultatului testului-grila scris (50%) si a mediei de bacalaureat (50%). Discipline de concurs (se alege numai una dintre acestea, direct la momentul concursului): Economie, Geografie, Istoria Romanilor, Limba si literatura romana, Limba engleza, Informatica, Fizica, Algebra si Analiza Matematica. Nota minima la testul-grila scris este 5 (cinci);
- NUMAI PENTRU CANDIDATII la Facultatea de Educatie Fizica, Sport si Kinetoterapie:
Inscrierea la concursul de admitere, la oricare dintre specializarile din cadrul acestei facultati, consta in sustinerea unei probe de aptitudini motrice (traseu aplicativ) contracronometru. Candidatii trebuie sa fie prezenti la data si ora inceperii concursului de admitere in campusul universitatii pentru sustinerea probei (21 iulie 2019, ora 10:00). Media finala a concursului de admitere se calculeaza ca medie aritmetica intre nota la proba de aptitudini motrice si cea de la bacalaureat. Nota minima la proba de aptitudini motrice este 5 (cinci). Sportivii de performanta care prezinta o adeverinta semnata si inregistrata, emisa de federatia de specialitate, prin care se atesta aceasta calitate, precum si candidatii care au obtinut locurile I – III la Campionatele Nationale (pe ramura de Sport), au echivalata cu 10 (zece) proba de aptitudini motrice. Cei care au obtinut locurile I – VI la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale, Campionatele Europene, Jocurile Mondiale Universitare sau Campionatele Balcanice sunt declarati admisi cu media 10 (zece).

Studii de masterat
Modul de desfasurare a concursului de admitere:
a. Admiterea la programele de studii universitare de masterat cu predare in limba romana, in Universitatea Romano-Americana, se face prin concurs, pe baza de examen scris – eseu/proiect, elaborat in conformitate cu tematica de specialitate afisata, cu luarea in considerare a mediei de licenta, conform procedurii specifice fiecarui program de studii universitare de masterat, in ordinea descrescatoare a mediilor finale, in limita locurilor disponibile;
b. Eseul/proiectul va fi elaborat conform tematicii de specialitate si cu respectarea structurii generale afisate pe site-ul Universitatii pentru fiecare program de studii universitare de masterat.


In conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, sunt de acord ca datele cu caracter personal continute in acest formular sa fie prelucrate de Universitatea Romano-Americana, avand numerele de operator de date 32853 si 32854. Iau act de faptul ca in baza dispozitiilor Legii 677/2001 am dreptul de acces, interventie si opozitie asupra acestor date personale, formuland o cerere scrisa, datata si semnata.