Termeni, Condiții și Confidențialitate


UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ vă pune la dispoziție o modalitate modernă și mult mai rapidă de înscriere.

Prin accesarea acestui site, a materialelor și informațiilor prezentate în cadrul său, dvs. confirmați că ați citit, înțeles, acceptat și agreat următorii termeni și condiții.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea de materiale de pe site de către vreo persoană fără acordul scris prealabil din partea UNIVERSITĂȚII ROMÂNO-AMERICANE. Orice date transmise prin intermediul acestui site devin proprietatea UNIVERSITĂȚII ROMÂNO-AMERICANE, putând fi utilizate de aceasta în orice scop dacă acesta se încadrează în limitele legii. Sunteți responsabil pentru respectarea tuturor legilor și actelor normative care se aplică în cazul dvs.

Orice plângere sau dispută determinată sau legată de utilizarea acestui site, a conținutului sau a materialelor prezentate vor fi guvernate de către legislația română în vigoare. Termenii și condițiile de utilizare a acestui site pot fi modificate oricând fără o notificare prealabilă. Accesul dvs. continuu sau utilizarea acestui site vor constitui dovada că ați fost de acord cu aceste schimbări.

UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ se angajează să trateze detaliile personale obținute în concordanță cu legislația română în vigoare. Conform prevederilor Regulamentului nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului European din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR), a Legii 190/2018 privind aplicarea acestui Regulament în România, completate cu prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ își asumă prelucrarea datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate în continuare.

Datele solicitate prin intermediul platformei de înscriere https://inscriere.rau.ro sunt inițial cele strict necesare identificării utilizatorului platformei. Ulterior, pe măsura parcurgerii etapelor de înscriere, vor fi solicitate prin formulare suplimentare de colectare a unor date suplimentare, cum ar fi date din documentele de identitate, studii absolvite, date din diplome de studii, etc. – colectarea unora dintre aceste date fiind obligație legală, iar altele fiind colectate în interesul legitim al UNIVERSITĂȚII ROMÂNO-AMERICANĂ de a selecta viitorii studenți în funcție de criteriile stabilite pentru tipul de program educațional pentru care optează un candidat.

UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ nu va vinde, închiria sau ceda sub orice formă datele personale din dosarul de înscriere. În legătură cu procesul de înscriere și admitere, veți primi de la noi e-mail-uri/notificări sau veți fi contactat prin intermediul mijloacelor de comunicare pe care ni le-ați pus la dispoziție.

UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ nu poate utiliza datele cu caracter personal furnizate de dvs. în alte scopuri decât cele specificate mai sus, exceptând cazul în care se precizează expres și în scris acel scop și pentru care s-a primit acordul dvs. în prealabil. Datele cu caracter personal furnizate sunt destinate utilizării de către operatorul UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ și sunt comunicate numai autorităților statului. Conform prevederilor legale în vigoare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Dacă unele dintre datele despre dvs. sunt incorecte sau necesită actualizare, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Mai multe detalii privind modurile de prelucrare a datelor cu caracter personal, atât în situația în care etapele de înscriere se finalizarea cu dobândirea calității de student al UNIVERSITĂȚII ROMÂNO-AMERICANE, cât și în situația în care nu se dobândește această calitate, puteți găsi la pagina https://privacy.rau.ro.